Tarief

Psychotherapie en begeleiding
Individueel gesprek (50 min) €60
Relatie-of gezinsgesprek (60 min)€65
Sessie EMDR (90 min)€90
Verslaggeving op vraag van cliënt €25
Overleg op verplaatsing of telefonisch (30 min/60 min)€30/€60
Familiale bemiddeling
Bemiddelingsgesprek (75 min)€100
Individueel gesprek (60 min)€60

Administratieve kosten (o.a opmaken akten, opstellen overeenkomsten)
€75/uur
Gelijk te verdelen door partijen, tenzij anders overeengekomen

Sommige mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling. Op de site van het Vlaams Patiëntenplatform kan u een overzicht terugvinden van de mogelijke terugbetalingen.

Project terugbetaling RIZIV conventie: Er zijn momenteel enkele collega’s die als eerstelijnspsycholoog of gespecialiseerd psycholoog binnen de conventie actief zijn, waardoor we in sommige situaties sessies aan een goedkoper tarief kunnen voorzien. Vraag bij jouw psycholoog na of hij of zij jou hier meer informatie over kan geven.

Er is geen Bancontact aanwezig in de praktijk. Betaling gebeurt cash of via overschrijving via qr code.

Gelieve op tijd (48 uur op voorhand) te verwittigen dat u niet aanwezig zal zijn op een afspraak. Indien u niet of niet op tijd verwittigt, zal er een annulatieforfait aangerekend worden van de helft van de sessie.