Familiale bemiddeling

Wat is bemiddeling?

Een bemiddelingstraject is een manier om een conflict zelf op te lossen in samenwerking met een onpartijdige en neutrale derde, de bemiddelaar. Door samen in gesprek te gaan is het mogelijk om een regeling te treffen waarin elke partij zich kan vinden. Een win-win situatie.

De bemiddelaar begeleidt het bemiddelingsproces waar ieders belangen, ook die van de kinderen, en constructieve communicatie centraal staan. Ook emoties krijgen voldoende aandacht. Tijdens de bemiddeling streven we naar een veilige ruimte waarin openheid, respect en gelijkwaardigheid leiden naar gezamenlijke oplossingen. Na de gesprekken maakt de bemiddelaar een akkoord op. Indien de partijen dit wensen kan een rechter dit akkoord goedkeuren en krijgt de overeenkomst de kracht van een vonnis.

SOORTEN BEMIDDELING

Scheidingsbemiddeling

Het einde van een relatie of huwelijk betekent vaak de start van een onzekere periode waarin gevoelens als boosheid, verdriet en angst sterk aanwezig kunnen zijn. Een bemiddelaar ondersteunt jullie in dit proces, zowel wettelijk als emotioneel. Er moeten allerlei zaken worden geregeld vooraleer jullie kunnen focussen op de nieuwe realiteit in de toekomst. Doorheen de gesprekken stelt de bemiddelaar samen met jullie een overeenkomst op die nadien door de rechter kan worden gehomologeerd indien gewenst.

Ouderschapsbemiddeling

Als ex-partners samen ouders blijven is niet altijd evident. Een ouderschapsplan met aandacht voor de stem van het kind kan een houvast bieden in jullie toekomstig ouderschap. De bemiddelaar waakt over de volledigheid en de juridische mogelijkheden van een ouderschapsplan. De overeenkomst kan samenhangen met een (echt)scheidingsovereenkomst, maar kan ook apart worden opgemaakt.

Familiale bemiddeling

Bemiddeling kan ook het hoofd bieden aan andere familiale conflicten. Denk maar aan een partnergeschil, een moeizaam contact of contactbreuk of afspraken rond erfenissen, zorg en verantwoordelijkheden. Ook in nieuw samengestelde gezinnen is het regelmatig zoeken naar een manier waarop het samenleven werkt voor iedereen. Tevens wanneer reeds bestaande scheidingsovereenkomsten of ouderschapsplannen onderhevig zijn aan veranderingen kan een bemiddelaar samen met jullie zoeken naar nieuwe afspraken die de situatie opnieuw aangenaam zullen maken.

WERKWIJZE

Na contactname zal de bemiddelaar alle partijen contacteren en uitnodigen voor een eerste kennismakingsgesprek en de manier van werken verduidelijken. Nadien volgen er afspraken in een bemiddelingsprotocol waarin alle partijen hun engagement tijdens de bemiddeling bevestigen. Uiteindelijk resulteren de verschillende gesprekken in een overeenkomst. De partijen kunnen ervoor kiezen om zelf of door de bemiddelaar de overeenkomst te laten goedkeuren door een rechter waardoor de afspraken uitvoerbaar en dus ook afdwingbaar worden.

Contacteer Shauni De Mul voor een eerste afspraak via info@sdmbemiddeling of 0476/22.74.44