Familiale bemiddeling

Wat is bemiddeling?

Conflicten tussen mensen zorgen regelmatig voor een moeizame communicatie waardoor oplossingen soms uitblijven. De bemiddelaar probeert doorheen de verschillende sessies de communicatie opnieuw te optimaliseren in de mate van het mogelijke. Zo trachten alle partijen samen tot een gezamenlijke oplossing op maat te komen.

Belangen van iedere betrokkene, ook die van de kinderen, staan centraal tijdens elk gesprek. Het is de taak van de bemiddelaar deze trachten te verbinden en zo op een neutrale of meerzijdig partijdige manier ieder individu een gelijkwaardige plaats te bieden. Daarnaast gaan de betrokkenen en de bemiddelaar met een zekere openheid en respect voor elkaar opzoek naar mogelijke oplossingen, waarbij iedereen op eenzelfde manier wordt geïnformeerd over eventuele juridische krijtlijnen. 

Familiale bemiddeling is mogelijk bij geschillen van verschillende aard:

  • Echtscheiding
  • Einde wettelijke samenwoning
  • Einde feitelijke samenwoning
  • Regelingen omtrent de kinderen
  • Familieruzies
  • Erfeniskwesties

Werkwijze

Na contactname met de bemiddelaar, worden de partijen uitgenodigd voor een eerste kennismakend gesprek. Hierin zal getoetst worden of beide partijen voldoende bereid zijn naar elkaar te luisteren, zich te houden aan communicatieregels en met respect en openheid het bemiddelingsproces aan te gaan. De kennismaking wordt gevolgd door een bemiddelingsprotocol met alle afspraken alvorens de bemiddeling kan voortgaan. Uiteindelijk resulteren de verschillende sessies in een overeenkomst. De erkende bemiddelaar of de partijen kunnen dan de bereikte overeenkomst laten homologeren door de Rechtbank waardoor de afspraken uitvoerbaar en dus ook afdwingbaar worden.  

Contacteer Shauni De Mul voor een eerste afspraak via info@sdmbemiddeling of 0476/22.74.44