Kirsten De Rijcke

Kirsten werkt op maandagavond en vrijdagvoormiddag

**Kirsten zal een tijdje niet aan het werk zijn bij Bamboo.**

Kirsten is toegepast psycholoog en systemisch counselor (i.o.). Na afstuderen is ze 10 jaar aan de slag geweest bij het Centrum voor LeerlingBegeleiding. Ze ging daar op pad met jongeren rond o.a. hun ontwikkeling, de thuissituatie, gedragsproblemen, motivatie, een negatief zelfbeeld en depressieve gedachten.

Naast haar werk bij Praktijk Bamboo, is Kirsten aan de slag als hulpverlener bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling waar ze met jongeren en volwassenen werkt rond thema’s als kindermishandeling, ouderschap, trauma, hechting, … Verder gaat ze in gesprek met jongeren die seksueel grensoverschrijdend gedrag gesteld hebben. Ze taxeert van waar dit gedrag komt en wat er verder nodig is om te voorkomen dat ze dit gedrag opnieuw zouden stellen.

Als systemisch counselor wilt Kirsten jongeren, volwassenen en gezinnen een plekje geven om samen stil te staan bij hun zorgen en hen vanuit hun eigenheid terug in hun kracht te zetten. Ze stelt zich hierbij geduldig en zonder oordeel open voor het persoonlijke verhaal van de cliënt, waarbij ze de last die iemand draagt zal proberen te begrijpen in een breder kader. Naast taal, gebruikt Kirsten ook creatieve methodieken in de sessies.

Opleidingen

Creatieve methodieken: methodische inspiraties vanuit een systeemtheoretisch kader (i.o) – Interactie – Academie Antwerpen (2021-2022)

Procesgericht en systeemtheoretisch werken met individuen (2020-2021)

Bachelor in de Toegepaste Psychologie (2004 – 2007)

Andere korte opleidingen: Traumasensitief werken, Complex trauma, Bootcamp Signs of Safety, opleidingen rond suïcidepreventie, motivationele gespreksvoering (Maarten Vansteenkiste), intervisies en opleidingen rond seksueel delinquent gedrag bij jongeren.