Team

Erkenningsnummer psychologecomissie 922116613

Aangesloten bij psychologenkring Vlaams-Brabant Noord

Daya Leemans

In 2015 studeerde ik af als master klinische psychologie – optie volwassenen. Sindsdien heb ik mij verdiept in systemische en contextuele hulpverlening en ben ik relatie – en gezinstherapeute i.o. Mijn verhaal startte als psychologe bij CGG Ahasverus. Nadien kwam ik terecht in een heel warm team bij CAW Halle-Vilvoorde. Momenteel werk ik als psycholoog bij CGG De Pont te Mechelen (online en blended hulpverlening – depressiehulp.be, alcoholhulp.be,..) en als zelfstandig psychologe en coördinator bij praktijk Bamboo.

Als psychologe en systeemtherapeute i.o. richt ik mij tot individuen (vanaf 16 jaar), koppels, gezinnen en moeilijke interacties en patronen binnen deze systemen en hun context.

Opleidingen

2010-2015: Master Klinische psychologie (KULeuven)

2015-2019: verschillende kortdurende opleidingen
Suïcidepreventie – CGG Passant ; Contextuele hulpverlening – Leren Over Leven ; Inleiding tot bemiddeling – CAW Halle-Vilvoorde ; Inleiding tot het oplossingsgericht werken – Ilfaro ; Werken met nieuw samengestelde gezinnen – Interactie Academie

2019- 2023: Postgraduaat Relatie-gezins en
systeemtherapie – IPRR & Thomas More

Psychologencommissie
erkenningsnummer: 942119089

Caro werkt op vrijdagen tussen 9u en 18u.

Caro De Borger

Caro De Borger is klinisch psycholoog (Vrije Universiteit Brussel) en hulpverlener bij CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) Halle-Vilvoorde. Daar werkt ze voor slachtofferhulp waarbij ze slachtoffers van een misdrijf, hun na(ast)bestaanden en getuigen emotioneel, juridisch en praktisch ondersteunt. Om zich verder te verdiepen in trauma heeft zij een éénjarige opleiding traumaverwerking (Educatieve Academie) en meerdere kortdurende vormingen gevolgd. Zowel volwassenen als kinderen en jongeren kunnen bij haar terecht voor emotionele en verwerkingsproblemen. Samen wordt er gezocht naar manieren om de veerkracht en weerbaarheid te herstellen. Tijdens dit herstelproces wordt de cliënt gezien als een actieve partner. Dit gebeurt in een warme setting waar er wordt geluisterd met respect en zonder vooroordeel.

Tijdens haar stage (2016-2017) als klinisch psycholoog in Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) heeft Caro gewerkt met kinderen en jongeren die getraumatiseerd waren door zaken die op jonge leeftijd hun levenspad hebben gekruist. Nadien (2017-2020) was Caro werkzaam als vrijwillig psycholoog en netwerker bij STERKkamp vzw waar ze op kamp kinderen uit de basisschool sterker in hun schoenen leerde staan. Dit gebeurde door middel van spel- en cognitieve gedragstherapie. In 2018 heeft ze meegewerkt aan het onderzoeksproject ‘Best practices van (hoog)begaafdheid binnen lagere scholen’ aan de leerstoel (hoog)begaafdheid van de UHasselt. Om nadien als hulpverlener bij CAW Antwerpen aan de slag te gaan bij de 1712-lijn, de info- en advieslijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Sinds 2019 is ze aan de slag bij CAW Halle-Vilvoorde waar ze werkt rond de thema’s slachtofferschap, intrafamiliaal geweld, rouw en verlies, persoonlijke problemen,… 

Opleidingen

Master klinische psychologie – Vrije Universiteit Brussel (2012 – 2018)

Kortdurende opleidingen (2018 – 2020):
Contextuele hulpverlening – Leren over leven ; De kracht van spel in psychologische begeleidingssituaties met kinderen – Thomas More ; Gepaste hulpverlening aanbieden bij complexe trauma’s – Konnekt-it ; Partnergeweld – School4Power ; Psycho-trauma – School4Power ; Slapen kan je leren – De HoofdZorg ; Suïcidepreventie – Centrum ter preventie van zelfdoding ; Verontrusting – Sporen vzw

Jaaropleiding Traumaverwerking – Educatieve Academie (2019-2020)